Yoshiro Sawagu Bukuro (Yoshiro Makes Noise Bukuro)
Mixed media on paper
25 x 18.7cm
2006
Copyright © 2006 Takashi Iwasaki