Father
Graphite, white pencil on paper
29.7 x 21cm
2005
Copyright © 2005 Takashi Iwasaki